Külső kihívások – belső megoldások

A workshop célja a puha készségek, a soft skillek fejlesztése, ezek jelenlétének és fontosságának tudatosítása. Az olyan témák, mint az erőszakmentes kommunikáció, az aktív figyelem, az öngondoskodás vagy éppen a visszajelzés adásának és elfogadásának képessége, valamint az alkalmakon elsajátítható személetmód és eszközök hasznos tudást jelentenek a mindennapi társas kapcsolatokban, a kommunikációban felmerülő nehézségek esetén.

A workshop a rövid elméleti prezentációk mellet leginkább a játékos tanulásra, a saját élményen keresztül történő tudatosításra épít. Célja, hogy a középiskolás diákok olyan eszközöket tanulhassanak, amelyek hasznukra lehetnek saját érzéseik és szükségleteik felismerésében és kifejezésében, ezek ugyanis az erőszakmentes kommunikáció, a visszajelzésadás és -fogadás valamint az öngondoskodás alappillérei. Az egyén jóllétének hiányában a közösség jólléte sem biztosított, ezért alapvető cél egy olyan szemléletmódot átadni, ami az önismeret hasznosságát, egymás elfogadását és a magunkra és egymásra való odafigyelés fontosságát hangsúlyozza. Ezekből épülhet ki az együttműködés egyének, csoportok, közösségek, kultúrák között, ami egy igazságosabb, demokratikusabb, szolidárisabb világhoz vezet.

Célcsoport: középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés

Szeretnék többet tudni a szervezetről: Profilantróp