Mit kínálunk? Számos hazai civil szervezet és szakember kínál szolgáltatásokat
a globális nevelés területén

Slide KÖSZÖNTÜNK AZ OLDALON! Mi vagyunk azok, akik globális nevelés témában segítséget tudunk nyújtani, szolgáltatásainkat típusa (pl.: képzés, foglalkozás), célcsoportja (pl.: ált.isk. alsó tagozat, cégek) és témája szerint (pl.: fenntartható városok és közösségek, emberi jogi oktatás) soroltuk be. Általánosságban az a jellemző, hogy szolgáltatásainkat interaktív módon tartjuk, amelyeket a résztvevők korához, adott időtartamhoz és egyéb igényekhez igazítjuk. Válassz témát és egyeztessünk a részletekről!

Az intézet a Roots&Shoots környezeti nevelési programjára épített, az ELTE TÓK -on elérhető kurzusa. A hallgatók megismerhetik dr. Goodall munkásságát, olyan készségeket sajátíthatnak el, amikkel inspirálhatják és öntevékeny fiatalokká képezhetik leendő diákjaikat az óvodákban, iskolákban.

Célcsoport: felnőttképzés
Típus: képzés
SDG Téma: 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A képzés segítséget nyújt olyan órai tematikák és gyakorlatok kidolgozásában, amelyek a szaktárgyi anyaghoz kapcsolódva fejlesztik a diákok ismereteit a globalizáció folyamatairól, a globális egyenlőtlenségekről, a jelenkor fenyegetéseiről. Segít elgondolkodtatni őket saját helyükről a világban, szolidaritásra és cselekvésre ösztönözni őket. Célja, hogy a résztvevők megismerjék a globális nevelés fogalmát, filozófiáját és az iskolai gyakorlatban való felhasználás módját.

Célcsoport: felnőttképzés, pedagógus, segítő szakember
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés

Az öt tanulási egységből álló akkreditált pedagógus-továbbképzés anyagát az Anthropolis munkatársai és gyakorló tanárok közösen dolgozták ki. Olyan, online is végezhető szemléletformáló tananyag, amely során a résztvevők bevezetést nyernek a globális nevelés szemléletébe, és elsajátítják egyes módszereit, amelyeket tantárgytól függetlenül, könnyen beépíthetnek tanítási gyakorlatukba.

Célcsoport: felnőttképzés, pedagógus
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 16. béke, igazság és erős intézmények
Globnev Téma: aktív állampolgárságra nevelés

Ez a nem formális oktatáson, interkulturális pszichológián és művészeti oktatáson alapuló képzés alapvető módszereket, elméleti háttereket és technikákat kínál a művészeti munka és az interkulturális tanulás kombinálására. Táplálja az újonnan érkezők alkalmazkodási folyamatával való megküzdést.

Célcsoport: felnőttképzés, középiskola, nagyközönség
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények
Globnev Téma: békére nevelés

A workshop során a résztvevők segítséget kapnak abban, hogy megfogalmazzák és megosszák egymással gondolataikat, tapasztalataikat, érzéseiket egy kreatív (egyéni vagy csoportos) alkotáson keresztül. A foglalkozás megerősíti tudatosságukat, önbizalmukat, kommunikációs készségeiket és segíti őket abban, hogy nagyobb közösségben, a társadalomban is megmutassák magukat.

Célcsoport: felnőttképzés, nagyközönség
Típus: képzés
SDG Téma: 16. béke, igazság és erős intézmények
Globnev Téma: békére nevelés

E természetvédelmi akció, a farmosi békamentés nemcsak a kétéltűeknek kedvez, hanem környezeti nevelési programként alkalmat teremt a tanulásra is. Lehetőséget nyújt fiataloknak és időseknek egyaránt, hogy részt vegyenek az élővilág és környezetünk gondozásában.

Célcsoport: általános iskola, középiskola, nagyközönség
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 13. fellépés az éghajlatváltozás ellen, 14. óceánok és tengerek védelme, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők bevezetést nyernek a globális nevelés szemléletébe, és elsajátítják egyes módszereit, amelyeket tantárgytól függetlenül, könnyen beépíthetnek tanítási gyakorlatukba.

Célcsoport: pedagógus
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: kritikai gondolkodás

Céges rendezvények, családi napok, fesztiválok programkínálata színesíthető ezzel a játékos bemutatóval, interaktív foglalkozásokkal. A gyakorlott környezeti nevelők, animátorok a szemléletformálás mellett a csapatépítésben is járatosak, s rugalmasan alkalmazkodnak a megrendelő igényeihez, figyelembe véve a célcsoport összetételét, életkori sajátosságait.

Célcsoport: általános iskola, cég, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség, óvoda
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A foglalkozás egy afrikai gyermek életének bemutatásán keresztül járja körül a szegénység témakörét. Az interaktív előadások igény szerint tovább színesíthetők afrikai nyelvleckékkel, közös zenéléssel, énekkel, tánccal, művészeti kiállítással, kézművességgel vagy akár ital- és ételkóstolóval.

Célcsoport: általános iskola, középiskola, óvoda
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 1. a szegénység megszüntetése, 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés

Annál, hogy az ember nem pusztítja tovább az ökoszisztémát, ambiciózusabb célt kell kitűzni. Tudásunkat és kreativitásunkat az ökoszisztéma szerves részeként kell használnunk. A foglalkozás célja, hogy a diákok megtanulják, hogyan lehet a természet mintázatait társadalmi rendszerekben alkalmazni, hogy képesek legyenek a regeneratív fejlődést fokozatosan megvalósítani életükben, és hogy a pedagógusok elsajátítsák az lyen tematikájú képzési, tervezési alkalmak megvalósításának eszköztárát.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 14. óceánok és tengerek védelme, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés
Szervező:Profilantróp

Az egyesület budapesti FŐKERT Nonprofit Zrt-vel kötött szerződése lehetővé teszi a fővárosi kezelésben lévő erdők telepítésében, parkok és ezek közvetlen környezetének rendbetételében való aktív részvétel megszervezését. Kétkezi környezetvédelem Budapest határain belül.

Célcsoport: általános iskola, középiskola, nagyközönség
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A foglalkozásokon lehetőség nyílik megismerkedni a fenntarthatóság legfőbb alapelveivel, a jelenlegi civilizációs berendezkedést legjobban fenyegető környezeti-társadalmi problémákkal, továbbá az emberiség jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségű fenntarthatósági kulcskompetenciákkal. Cél, hogy a résztvevők interaktív, élményszerű formában sajátítsák el a fenntarthatósággal kapcsolatos átfogó tudást.

Célcsoport: általános iskola, cég, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség, pedagógus, segítő szakember
Típus: foglalkozás, workshop, képzés, szakmai műhely
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A szemléletformáló programok és nevelési, oktatási tevékenységek hatékonysága nemcsak azok tervezésén és kivitelezésén múlik, hanem az adott célcsoport sajátosságain és egyéb, komplexen érvényesülő hatásokon. Ez a szolgáltatás segít a fenntarthatósági, környezeti szemléletformálással kapcsolatos programok során elért hatás feltérképezésében, bemutatásában. A feltárt eredmények, hatások segíthetik a vizsgált programok további fejlesztését és egyes pályázati kötelezettségek teljesítését is.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség
Típus: szakmai támogatás
SDG Téma: 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A Globális Felelősségvállalásra Nevelés Munkacsoport olyan szakmai műhely, amely hazai és nemzetközi partnereivel együttműködve, a legújabb trendeket követve képviseli a globális szemléletet – a felelősségvállalásra és fenntarthatóságra nevelést – a nevelési-oktatási intézményekben és azokon túl. A munkacsoport hiánypótló, működése és elért eredményei elősegítik, hogy a területen dolgozó különböző szereplők összekapcsolódjanak és a közösen megfogalmazott szakmai célokért aktívan tegyenek.

Célcsoport: felnőttképzés, pedagógus, segítő szakember
Típus: szakmai műhely
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 17. partnerség a célok eléréséért
Globnev Téma: békére nevelés
Szervező:HAND Szövetség

A Globális Nevelés Hete az Európa Tanács Észak-Dél Központjának kezdeményezése, mely minden év november harmadik hetében kerül megrendezésre Európa-szerte, és amelynek keretében a világ számos országában civil szervezetek, oktatók és iskolák százai szerveznek az emberiség előtt álló globális társadalmi kihívásokkal, környezeti problémákkal és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos programokat. A HAND Szövetség a Globális Nevelés Hálózat tagjaként koordinálja a témahét hazai megvalósulását.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség, pedagógus, segítő szakember
Típus: szakmai támogatás
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 17. partnerség a célok eléréséért
Globnev Téma: békére nevelés
Szervező:HAND Szövetség

A 10-18 éveseknek szóló interaktív foglalkozásokon a diákoknak lehetőségük nyílik a nagyvilág kontextusában újraértékelni a méltányosság és szolidaritás értékeit, felismerni felelősségüket és lehetőségeiket egy fenntartható világ létrehozásában.

Célcsoport: általános iskola, középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés

A foglalkozások keretében különböző kreatív, újrahasznosító technikákkal ismerkedhetnek meg a fiatalok, a közös alkotás során pedig használati tárgyakat készíthetnek el a résztvevők hulladéknak gondolt alapanyagokból. Ám nemcsak a tárgyakat lehet hazavinni az alkalmak végén, hanem a fenntarthatósággal, túlfogyasztással, hulladékcsökkentéssel, adományozással, globális összefüggésekkel kapcsolatos átfogó tudást is.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés
Szervező:Profilantróp

A képzés résztvevői olyan kérdésekre kapnak választ, mint hogy hogyan lehet tanárként megbirkózni a kulturálisan sokszínű osztályokkal? Hogyan teremtsünk befogadó, támogató, az együttműködést segítő tanulókörnyezetet? Mit kezdjünk saját előítéleteinkkel? Hogyan neveljünk az elfogadásra és a kölcsönös segítségnyújtásra? Cél, hogy a résztvevők megismerjenek és elsajátítsanak egy olyan interkulturális szemléletmódot, ami a kulturális sokféleség tudatosításán és figyelembevételén alapul.

Célcsoport: felnőttképzés, pedagógus, segítő szakember
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 11. fenntartható városok és közösségek, 16. béke, igazság és erős intézmények
Globnev Téma: aktív állampolgárságra nevelés, interkulturális tanulás és vallási tolerancia, kritikai gondolkodás

A kulturális távolság megnehezíti a kommunikációt, márpedig az egészségügyi rendszerben óhatatlanul más nyelvet beszélnek a szakemberek és a páciensek. Hát még, ha a páciens és gyógyítója valóban nagyon különböző kulturális háttérrel rendelkezik. A képzés célja ezért az egészségügyi dolgozók önismeretének, helyzetfelismerésének és konfliktusmegoldó képességének javítása.

Célcsoport: felnőttképzés, segítő szakember
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 3. egészség és jóllét
Globnev Téma: békére nevelés

A foglalkozások során a résztvevők megtanulják kiszámítani az ökolábnyomot és a karbonlábnyomot, a népesedés és a fogyasztás hatását, valamint a hatékony és jelentéktelen cselekvések összehasonlítását számításokkal. Mint minden BOCS foglalkozásain, ezen is kiemelt fontosságú az egyéni felelősségvállalás, a globális értés és cselekvés lehetőségei.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség
Típus: foglalkozás, workshop, képzés
SDG Téma: 13. fellépés az éghajlatváltozás ellen, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 16. béke, igazság és erős intézmények
Globnev Téma: békére nevelés, emberi jogi oktatás, környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

Az előadásokhoz kapcsolódó foglalkozások a kézzelfogható megoldásokat mutatják be a résztvevőknek. Érdemes az előadással együtt megrendelni a workshopokat, hogy a résztvevők teljes képet kapjanak az egyes témákról. A foglalkozások megmutatják, hogy saját erejükkel, eszükkel, képességeikkel képesek változást hozni a saját, és mások életében. Az elért változást sikerként élik meg, ami arra ösztönzi őket, hogy a megszerzett tudást átadják barátaiknak, ismerőseiknek is.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség, óvoda
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A BOCS fenntarthatóságra nevelő Kisherceg életstratégia szolgáltatása segít megélni az intelligens életvitelt, a fenntarthatóság logikáját. Bemutatja a Kisherceg bolygóján a majomkenyérfák gyökereit (, amelyek a legszükségesebb, minimális mértéken felül veszélyessé válnak) és gyümölcseit (, amelyekben végtelenül lehet fejlődni). Életkorhoz igazodóan a foglalkozás rávilágít, hogy a valódi fejlődés úgy emeli az életminőséget, hogy közben csökkenti a globális ökolábnyomot.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség
Típus: foglalkozás, workshop, képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 3. egészség és jóllét, 5. nemek közötti egyenlőség
Globnev Téma: békére nevelés, emberi jogi oktatás, környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A képzés célja, hogy a résztvevők megszokott eszközeiken túl olyan új megközelítéseket és módszereket sajátítsanak el, melyek segítségével jobban megérthetik a személyközi konfliktusok természetét, képessé váljanak ezek mögött meglátni a kulturális és strukturális erőket. A saját élményeiket feldolgozó résztvevőket tapasztalati szakértők segítik.

Célcsoport: felnőttképzés, humanitárius területen dolgozó, pedagógus, segítő szakember
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés

A cégeknek szóló csapatépítő foglalkozások fókuszában a közös alkotás áll, ami elősegíti a résztvevők önkifejezésre épülő együttműködését. A kreatív módszerek segítségével – dráma, képzőművészet, fotó – a csoport tagjai új nézőpontot kaphatnak magukról, a csoportról és benne elfoglalt helyükről.

Célcsoport: cég, felnőttképzés, nagyközönség
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 11. fenntartható városok és közösségek, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés

A workshop célja a puha készségek, a soft skillek fejlesztése, ezek jelenlétének és fontosságának tudatosítása. Az olyan témák, mint az erőszakmentes kommunikáció, az aktív figyelem, az öngondoskodás vagy éppen a visszajelzés adásának és elfogadásának képessége, valamint az alkalmakon elsajátítható személetmód és eszközök hasznos tudást jelentenek a mindennapi társas kapcsolatokban, a kommunikációban felmerülő nehézségek esetén.

Célcsoport: középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés
Szervező:Profilantróp

A workshop keretében rendhagyó módon kerül terítékre a tudatos médiahasználat: az alapítvány munkatársai nemformális oktatási módszerekkel vizsgálják, hogyan vannak jelen a diákok a digitális térben, feltéképezik médiahasználati szokásaikat, továbbá azt, hogy ez milyen képet mutat róluk, és min szeretnének változtatni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan használhassák az online eszközöket.

Célcsoport: középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: kritikai gondolkodás

A 8 órás képzés bevezetést ad a modernkori rabszolgaság fogalmába, megismertet annak formáival. Esettanulmányokon keresztül tárja fel a rabszolgaságot még ma is fenntartó folyamatokat azzal a céllal, hogy csökkentse az áldozattá válás esélyét a veszélyeztetett csoportok körében. A 8 órás képzés további célja, hogy eszközöket adjon a pedagógusok számára ahhoz, hogy a téma az iskolákban tanórai körülmények között is feldolgozható legyen.

Célcsoport: felnőttképzés, középiskola, pedagógus
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: emberi jogi oktatás

A képzés során az alapítvány bemutatja a nemzetközi fejlesztés, a segélyezés és humanitárius munka lényegét, az ok-okozati összefüggéseket. A résztvevőkkel közösen alaposan feltárják a globalizáció folyamatát, hatását Afrikára nézve, de terítékre kerül a hatékony segítség fogalma, mikéntje, a jó és a rossz gyakorlatok bemutatása is.

Célcsoport: felnőttképzés, nagyközönség, pedagógus, segítő szakember
Típus: képzés
SDG Téma: 1. a szegénység megszüntetése, 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés, emberi jogi oktatás

“Földanya”, valamint “Öko-történelem” csoportoktatásaink interaktív és vizuális módon segítenek megérteni a globális tényeket és megatrendeket, az emberiség sokévezredes útját és jövőjét, majd a fenntartható civilizáció lényegét. Gondolkodásmódunk teljes megváltoztatására ösztönöznek és oktatják az egész életen át tanulás globális tájékozódási módszereit.
Fő témái: környezeti és békére nevelés, fenntarthatóságra és demokráciára nevelés, emberi jogok, egészségnevelés. Módszerek: számítógépes animációk, kisfilmek, prezentációk, de akár szabadban játékosan, interaktívan stb.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség
Típus: foglalkozás, workshop, képzés
SDG Téma: 1. a szegénység megszüntetése, 11. fenntartható városok és közösségek, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés, emberi jogi oktatás, környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A szövetség több évtizedes környezeti nevelési munkája során rengeteg tapasztalatot és anyagot halmozott fel. Ennek segítségével egy olyan hálózat kialakításán dolgozik, melynek célja minden korosztállyal megismertetni a fenntarhatóságot. Az ÖKOHÁLÓ tagjai térítésmentesen kölcsönözhetik és használhatják az MTVSZ által kidolgozott oktatócsomagokat, kiállításokat, vetélkedőket, szakmai anyagokat, kvízeket, társasjátékokat, részt vehetnek a programokon, vetélkedőkön, képzéseken.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, óvoda, pedagógus, segítő szakember
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A szolgáltatás keretében az egyesület óvoda- vagy iskolapedagógusok, bölcsődei gondozók és más érdeklődők számára nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket, szakmai-módszertani segítséget szemléletformáló-gazdagító tevékenység megvalósításához. A kötelező hétévenkénti pedagógustovábbképzésbe beszámítható program elsősorban közösségek számára ajánlott, s kihelyezett képzésként valósítható meg.

Célcsoport: pedagógus, segítő szakember
Típus: képzés
SDG Téma: 11. fenntartható városok és közösségek, 13. fellépés az éghajlatváltozás ellen, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A részvételi sétákon a résztvevők olyan lépéseket tesznek a természethez való közelebb kerülés irányába, amelyek egyéni szintről indítva hoznak megoldásokat korunk klíma- és biodiverzitás-válságára. A kapcsolódás változatos eszköztárral támogatott: perspektívaváltással, figyelemgyakorlatokkal, egyéni és csoportos megajánlásokon és megosztásokon keresztül.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 11. fenntartható városok és közösségek, 13. fellépés az éghajlatváltozás ellen, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés
Szervező:Kray Zsuzsanna

Közel 100 országban kipróbált, nemzetközi modellen nyugvó környezeti nevelési program, melynek célja, hogy a fiatalokat cselekvésre ösztönözze, ezáltal pedig lehetőséget adjon a számukra, hogy a környezettudatos életmód alapjait tapasztalati úton sajátíthassák el.

Célcsoport: általános iskola, középiskola, óvoda
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 16. béke, igazság és erős intézmények
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

Szemléletformáló foglalkozás műanyagszennyezésről, fenntartható életmódról, melynek elsődleges célja a tudatos, felelős gondolkodás kialakítása. Az előadások mindegyike interaktív formában zajlik, közös gondolkodásra ösztönöz, és segít megérteni, hogy az egyszerű dolgokkal is segíthetjük, elérhetjük azt a változást, ami a világ jobbátételét eredményezi. A résztvevők felismerik, hogy képesek a változás elérésére saját erejükből, összefogással.

Célcsoport: általános iskola, középiskola, óvoda
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

Holisztikus szemléletű, élményalapú, tantermen kívüli (és belüli) természettudományos oktatáshoz szükséges tananyagok, tantervek, tábortervek összeállítása, kidolgozása, akár pályázatokon keresztüli megvalósítása.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, pedagógus
Típus: képzés, szakmai támogatás
SDG Téma: 13. fellépés az éghajlatváltozás ellen, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés
Szervező:Kray Zsuzsanna

A táplálkozás minden szempontból az emberiség egyik kulcskérdése. Az Anthropolis Egyesület létrehozott egy interaktív kiállítást táplálkozásról és a fenntartható élelmezésről, hogy segítsen eligazodni a kérdésben. A kiállítás és a műhelymunka célja, hogy felhívja a figyelmet a táplálkozás környezeti, gazdasági és társadalmi összefüggéseire.

Célcsoport: általános iskola, középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 12. felelős fogyasztás és termelés, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

Az egyesület bölcsődei, óvodai, iskolai csoportok, akár egész intézmények számára kínál játékos ismeretterjesztő foglalkozásokat és projekteket az igények és az intézmény adta tárgyi és személyi feltételek figyelembevételével. Az elkészített foglalkozásterveket, projektterveket a megrendelő rendelkezésére bocsátják, a megvalósítást konzultációs lehetőségekkel, mentorálással is segítik. A szakmai-módszertani gazdagító program hatékony segítség az érzékenyítésben, szemléletformálásban.

Célcsoport: általános iskola, középiskola, óvoda
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A Jane Goodall Tanösvényt Budapest II. kerületében azért alakították ki, hogy bemutathassák az ide látogatóknak, hogy milyen kincs birtokában vagyunk. Ha az emberek megismerik az itt élő fajokat, könnyen megszeretik, és meg is akarják majd védeni őket. A sétaszínház dr. Jane Goodall életét, gondolatait mutatja be egy színházi darab keretében.

Célcsoport: általános iskola, középiskola, nagyközönség
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 14. óceánok és tengerek védelme, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

Az iskolai foglalkozás központjában a különböző kultúrák, a sztereotípiákról való gondolkodás, a saját identitásra való reflexió áll. A résztvevők játékos, interaktív formában, közösen dolgozzák fel, hogy mi az, ami minket meghatároz, és mi lehet az, ami a furcsának tűnő különbözőségek ellenére is hasonló bennünk.

Célcsoport: általános iskola, középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés

A humanitárius és fejlesztési területen dolgozók hatalmas nyomás alatt, nehéz környezetben dolgoznak. Ilyen körülmények között nem mindig könnyű felmérniük, hogy milyen helyet foglalnak el a globális hatalmi struktúrákban. Ez a vakfolt sebezhetővé teszi őket a stresszel, az interkulturális félreértésekkel és konfliktusokkal szemben. A képzés célja: teret teremteni a nemzetközi fejlesztés interkulturális következményeinek tanulmányozására, és a saját kompetenciák fejlesztésének.

Célcsoport: felnőttképzés, humanitárius területen dolgozó, segítő szakember
Típus: képzés, szakmai támogatás
SDG Téma: 1. a szegénység megszüntetése, 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények
Globnev Téma: békére nevelés

Interaktív természettudományos játszóház, ami kicsiknek és nagyoknak is élménnyé teszi az ismeretszerzést. A résztvevők a felfedezve tanulás módszerén keresztül ismerkedhetnek meg a természet szépségeivel és csodáival, intézményi és intézményen kívüli környezetben egyaránt jól használható egyéni játékok és társasjátékok segítségével válik lehetővé az élményalapú tanulás.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, nagyközönség, óvoda
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 13. fellépés az éghajlatváltozás ellen, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A Magyar Természetvédők Szövetsége régóta szervez környezeti nevelési vetélkedőket, hogy a 10-18 éves korosztály figyelmét felhívja a társadalmunkat érintő környezeti és társadalmi problémákra. Az egyes témaköröket a maguk komplexitásában bemutató, egyben a diákok nyelvén izgalmas és szórakoztató feladatok olyan tudást és szemléletváltozást jelentsenek nekik, melyek hatással vannak viselkedésükre, döntéseikre. A vetélkedők során a csapatok megismerkednek a témához kapcsolódó alapfogalmakkal, majd feltárják a környezetük problémáit s lehetőségeket. Végül pedig kreatívan tesznek a problémák feloldásáért és környezetük fejlesztéséért.  A legjobban teljesítő csapatokat…

Célcsoport: általános iskola, középiskola
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 11. fenntartható városok és közösségek, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés

A környezeti nevelők zöld praktikákkal ismertetik meg az érdeklődő közösségeket, csoportokat. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett hasznos gyakorlati tanácsokat kapnak, melyek alkalmazásával hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez. A témanapok, témahetek, céges rendezvények színesítésére is alkalmas foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlott.

Célcsoport: általános iskola, felnőttképzés, középiskola, óvoda
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 11. fenntartható városok és közösségek, 12. felelős fogyasztás és termelés
Globnev Téma: környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés