Fenntartható fejlődési célok

A Világ Legnagyobb Tanórája

Mik azok a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k)?

Egy mindenki számára igazságos, fenntartható és békés világ nem csupán egy álom, hanem egy program melletti komoly elkötelezettség, melyet az ENSZ vállalt 2015-ben, és amelyet 17 célban foglalt össze, Fenntartható Fejlődési Célok néven. A globális program hivatalos elnevezése: „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja”. Célja, hogy mindnyájunkat cselekvésre szólítson fel – nemcsak minket, polgárokat, hanem a kormányok, a magánszektor és a nemzetközi intézmények képviselőit is. Ahhoz, hogy megvalósulhasson az összes cél és mind a 169 részcél, melyeket az Agenda 2030 ismertet, minden szektornak szorosan együtt kell működnie és közös megoldásokat kell keresnie a globális kihívásokra. A globális fejlődést kísérő társadalmi, gazdasági és kulturális problémák gyakran összefüggenek, ahogy az SDG-k is, amelyek óriási és összehangolt globális erőfeszítést igényelnek. Mindenki támogathatja e számos területet felölelő ügyeket, és mindenki tehet azért, hogy ezek a célok valóban megvalósuljanak – még az iskolások, iskolai közösségek is.

 

Tanárokként, oktatókként a legfőbb célunk:

4.7-es cél, azaz: Biztosítani, hogy 2030-ra minden tanuló elsajátíthassa a fenntartható fejlődés elősegítéséhez szükséges ismereteket és készségeket, egyebek mellett a fenntartható fejlődésre és a fenntartható életmódra való neveléssel, az emberi jogokról és a nemek közötti egyenlőségről szóló oktatással, a béke és erőszakmentesség kultúrájának, valamint a globális állampolgárságnak a népszerűsítésével, illetve a kulturális sokféleségnek és a kultúra fenntartható fejlődést támogató szerepének megbecsülésével.

 

A célokról részletesen

(klikkeljen a célokra a részletekért)

1. cél: A szegénység minden formájának felszámolása a világon

2. cél: Az éhezés megszüntetése, az élelmezés­biztonság és a jobb táplálkozás megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása

3. cél: Az egészséges élet és a jóllét biztosítása minden generáció valamennyi tagjának

4. cél: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára

5. cél: A nemi egyenlőtlenségek felszámolása és a nők egyenjogúságának biztosítása

6. cél: A vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható használat biztosítása mindenki számára

7. cél: Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára

8. cél: Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás és tisztességes munka megteremtése mindenki számára

9. cél: Ellenállóképes infrastruktúra, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése

10. cél: Az egyenlőtlenségek csökkentése az országok között és azokon belül

11. cél: A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele

12. cél: Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása

13. cél: Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére

14. cél: Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások fenntartható fejlődés érdekében történő megőrzése és használata

15. cél: A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és támogatása, az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biológiai sokféleség további csökkenésének megállítása

16. cél: Békés és befogadó társadalmak támogatása a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és hatékony, elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézmények kiépítése minden szinten

17. cél: A végrehajtás eszközeinek erősítése és a globális partnerség újjáélesztése a fenntartható fejlődés érdekében