Archive

A foglalkozásokon lehetőség nyílik megismerkedni a fenntarthatóság legfőbb alapelveivel, a jelenlegi civilizációs berendezkedést legjobban fenyegető környezeti-társadalmi problémákkal, továbbá az emberiség jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségű fenntarthatósági kulcskompetenciákkal. Cél, hogy a résztvevők interaktív, élményszerű formában sajátítsák el a fenntarthatósággal kapcsolatos átfogó tudást....

A szolgáltatás keretében az egyesület óvoda- vagy iskolapedagógusok, bölcsődei gondozók és más érdeklődők számára nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket, szakmai-módszertani segítséget szemléletformáló-gazdagító tevékenység megvalósításához. A kötelező hétévenkénti pedagógustovábbképzésbe beszámítható program elsősorban közösségek számára ajánlott, s kihelyezett képzésként valósítható meg. ...

A foglalkozások során a résztvevők megtanulják kiszámítani az ökolábnyomot és a karbonlábnyomot, a népesedés és a fogyasztás hatását, valamint a hatékony és jelentéktelen cselekvések összehasonlítását számításokkal. Mint minden BOCS foglalkozásain, ezen is kiemelt fontosságú az egyéni felelősségvállalás, a globális értés és cselekvés lehetőségei....

“Földanya”, valamint “Öko-történelem” csoportoktatásaink interaktív és vizuális módon segítenek megérteni a globális tényeket és megatrendeket, az emberiség sokévezredes útját és jövőjét, majd a fenntartható civilizáció lényegét. Gondolkodásmódunk teljes megváltoztatására ösztönöznek és oktatják az egész életen át tanulás globális tájékozódási módszereit. Fő témái: környezeti és békére nevelés, fenntarthatóságra és demokráciára nevelés, emberi jogok, egészségnevelés. Módszerek: számítógépes animációk, kisfilmek, prezentációk, de akár szabadban játékosan, interaktívan stb. ...

A BOCS fenntarthatóságra nevelő Kisherceg életstratégia szolgáltatása segít megélni az intelligens életvitelt, a fenntarthatóság logikáját. Bemutatja a Kisherceg bolygóján a majomkenyérfák gyökereit (, amelyek a legszükségesebb, minimális mértéken felül veszélyessé válnak) és gyümölcseit (, amelyekben végtelenül lehet fejlődni). Életkorhoz igazodóan a foglalkozás rávilágít, hogy a valódi fejlődés úgy emeli az életminőséget, hogy közben csökkenti a globális ökolábnyomot. ...

A kulturális távolság megnehezíti a kommunikációt, márpedig az egészségügyi rendszerben óhatatlanul más nyelvet beszélnek a szakemberek és a páciensek. Hát még, ha a páciens és gyógyítója valóban nagyon különböző kulturális háttérrel rendelkezik. A képzés célja ezért az egészségügyi dolgozók önismeretének, helyzetfelismerésének és konfliktusmegoldó képességének javítása....

A workshop során a résztvevők segítséget kapnak abban, hogy megfogalmazzák és megosszák egymással gondolataikat, tapasztalataikat, érzéseiket egy kreatív (egyéni vagy csoportos) alkotáson keresztül. A foglalkozás megerősíti tudatosságukat, önbizalmukat, kommunikációs készségeiket és segíti őket abban, hogy nagyobb közösségben, a társadalomban is megmutassák magukat. ...

A képzés célja, hogy a résztvevők megszokott eszközeiken túl olyan új megközelítéseket és módszereket sajátítsanak el, melyek segítségével jobban megérthetik a személyközi konfliktusok természetét, képessé váljanak ezek mögött meglátni a kulturális és strukturális erőket. A saját élményeiket feldolgozó résztvevőket tapasztalati szakértők segítik. ...