Nemzetközi fejlesztések, segélyezések képzés

A képzés során az alapítvány bemutatja a nemzetközi fejlesztés, a segélyezés és humanitárius munka lényegét, az ok-okozati összefüggéseket. A résztvevőkkel közösen alaposan feltárják a globalizáció folyamatát, hatását Afrikára nézve, de terítékre kerül a hatékony segítség fogalma, mikéntje, a jó és a rossz gyakorlatok bemutatása is.

A képzés célja, hogy feltárja az ok-okozati összefüggéseket, valamint hogy megismertesse a fejlődő országok társadalmi és gazdasági berendezkedését. Erre építve konkrét példákon, fejlesztési és segélyezési projekteken keresztül kerülnek bemutatásra a jó és követendő gyakorlatok, hogy érthetővé váljon a hatékony és koherens segítségnyújtás fogalma. A képzések szerteágazó témákat érintenek a fenntartható fejlődéstől a nők szerepén, az egészségügyön és a turizmuson át egészen a háborús konfliktusokig. A program résztvevői rálátást kapnak a világban végbemenő és Afrikára nagy hatást gyakorló gazdasági, politikai, társadalmi és környezeti változásokra. Az előadás, modul végére a résztvevők képesek lesznek megkülönböztetni a segélyezés és fejlesztés közötti különbséget, megismerkednek a szakterület dilemmáival egy olyan ember segítségével, aki mind a fejlett, mind a fejlődő világ sajátosságait ismeri.

Célcsoport: felnőttképzés, nagyközönség, pedagógus, segítő szakember
Típus: képzés
SDG Téma: 1. a szegénység megszüntetése, 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: békére nevelés, emberi jogi oktatás

Szeretnék többet tudni a szervezetről: Afrikáért Alapítvány