Modernkori rabszolgaság – képzés

A 8 órás képzés bevezetést ad a modernkori rabszolgaság fogalmába, megismertet annak formáival. Esettanulmányokon keresztül tárja fel a rabszolgaságot még ma is fenntartó folyamatokat azzal a céllal, hogy csökkentse az áldozattá válás esélyét a veszélyeztetett csoportok körében. A 8 órás képzés további célja, hogy eszközöket adjon a pedagógusok számára ahhoz, hogy a téma az iskolákban tanórai körülmények között is feldolgozható legyen.

A képzés elősegíti, hogy a fiatalok az iskolai órákon, vagy iskolán kívüli foglalkozásokon találkozzanak a társadalmi igazságossággal kapcsolatos kérdésekkel, megérthessék a felelősségvállalás fontosságát, megismerhessék azokat az intézményeket, amelyeknek döntései kihatnak egész társadalmunkra, és elgondolkodjanak olyan fogalmakon, mint a szabadság, emberi méltóság, sokféleség, egymásrautaltság és szolidaritás. Felismerhetik, hogy a demokratikus elvek mentén alkotott emberi jogi szabályozások, törvények milyen szinteken jöhetnek létre, és az egyének hogyan játszhatnak aktív szerepet az egyes döntési folyamatokban – akár most, akár a jövőben. A valós történeteken alapuló esetek elősegíthetik, hogy a fiatalok érzékenyebbek, együttérzőbbek legyenek és motiválttá váljanak az elnyomottak szabadságáért folytatott küzdelem támogatására.

Célcsoport: felnőttképzés, középiskola, pedagógus
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: emberi jogi oktatás

Szeretnék többet tudni a szervezetről: Anthropolis Egyesület