Interkulturális képzések pedagógusoknak

A képzés résztvevői olyan kérdésekre kapnak választ, mint hogy hogyan lehet tanárként megbirkózni a kulturálisan sokszínű osztályokkal? Hogyan teremtsünk befogadó, támogató, az együttműködést segítő tanulókörnyezetet? Mit kezdjünk saját előítéleteinkkel? Hogyan neveljünk az elfogadásra és a kölcsönös segítségnyújtásra? Cél, hogy a résztvevők megismerjenek és elsajátítsanak egy olyan interkulturális szemléletmódot, ami a kulturális sokféleség tudatosításán és figyelembevételén alapul.

A képzés során az informális pedagógia eszközei kerülnek előtérbe sok gyakorlattal, beszélgetéssel, önreflexióval. Az elméleti tudás ezáltal mindig a tapasztalat útján épül be. Az alapképzés Margalit Cohen-Emerique módszertanát követve három egymásra épülő modulból áll. Ezek a saját referenciakeretre való rátekintés, a másik referenciakeretének megismerése, valamint a szempontok közelítése. Mindegyik modult kiegészíti egy-egy társadalmi csoportra fókuszáló tematika. Ezek többnyire a migráció, magyarországi romák, szegénység és hajléktalanság, de a tematika változó, mivel aktualitásukat mindig az adott társadalmi helyzet adja. A modulok és a témák nem magukban állnak, mindegyiket a pedagógiai gyakorlatra való fókuszálás jellemzi.

Célcsoport: felnőttképzés, pedagógus, segítő szakember
Típus: képzés
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 11. fenntartható városok és közösségek, 16. béke, igazság és erős intézmények
Globnev Téma: aktív állampolgárságra nevelés, interkulturális tanulás és vallási tolerancia, kritikai gondolkodás

Szeretnék többet tudni a szervezetről: Artemisszó Alapítvány