Globális Felelősségvállalásra Nevelés Munkacsoport

A Globális Felelősségvállalásra Nevelés Munkacsoport olyan szakmai műhely, amely hazai és nemzetközi partnereivel együttműködve, a legújabb trendeket követve képviseli a globális szemléletet – a felelősségvállalásra és fenntarthatóságra nevelést – a nevelési-oktatási intézményekben és azokon túl. A munkacsoport hiánypótló, működése és elért eredményei elősegítik, hogy a területen dolgozó különböző szereplők összekapcsolódjanak és a közösen megfogalmazott szakmai célokért aktívan tegyenek.

A munkacsoport alapvető célja szakmai párbeszédet kezdeményezni a témában érdekeltek között, facilitálni az együttműködéseket, és biztosítani az információáramlást. A tagok között egyetemi oktatók, kutatók, pedagógusok, pedagógiai szakértők, civil szervezetek munkatársai jelennek meg, kiegészülve egy minisztériumi munkatárssal. A munkacsoport nyitott további szakemberek bekapcsolódására.

Fő tevékenységi körök:

– szakértő véleményezés, ajánlások megfogalmazása, szakmai egyeztetések folytatása, érdekképviselet,

– a globális nevelés oktatásban való megjelenésének tudományos vizsgálata,

– szakmai együttműködések, tapasztalatcsere, és tudásmegosztás,

– szakmai és szemléletformáló programok megvalósításának támogatása és facilitálása,

– jó gyakorlatok feltérképezése, összegyűjtése, elérhetővé tétele és ajánlása.

Célcsoport: felnőttképzés, pedagógus, segítő szakember
Típus: szakmai műhely
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 17. partnerség a célok eléréséért
Globnev Téma: békére nevelés

Szeretnék többet tudni a szervezetről: HAND Szövetség