Bevezetés a globális nevelésbe – pedagógusoknak

A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők bevezetést nyernek a globális nevelés szemléletébe, és elsajátítják egyes módszereit, amelyeket tantárgytól függetlenül, könnyen beépíthetnek tanítási gyakorlatukba.

Az interaktív tréning során a résztvevők megismerhetik a globális nevelés szemléletét, alapgondolatait, legfőbb fogalmait, témaköreit. Az  Anthropolis a gyakorlatorientált képzés során kiemelt figyelmet fordít a helyi és a globális problémákra vonatkozó információk megszerzésére és feldolgozására, a globális folyamatok és összefüggések elemzésére, valamint a globális problémákkal kapcsolatos átgondolt döntések meghozatalára. A képzés az alábbi kulcsfontosságú készségek fejlesztésén segít: szövegértés, kritikai gondolkodás (pl.: vitatott és bonyolult kérdések kezelése), kommunikációs készségek (pl. eltérő vélemények tudomásulvétele, mások szempontjainak és világlátásának megértése), konfliktuskezelés (pl. véleményalkotás globális kérdésekről, kreatív gondolkodás).

Célcsoport: pedagógus
Típus: foglalkozás, workshop
SDG Téma: 10. egyenlőtlenségek csökkentése, 16. béke, igazság és erős intézmények, 4. minőségi oktatás
Globnev Téma: kritikai gondolkodás

Szeretnék többet tudni a szervezetről: Anthropolis Egyesület