Szervezetek

Afrikáért Alapítvány

2002-ben alakult az alapítvány, elkötelezte magát a mindennapokba átültethető, hasznos, gyakorlatias tudásátadás mellett. Jövőképe egy olyan, képzésben és oktatásban részesült afrikai nemzedék, amely képes előmozdítani a felemelkedést és tenni az egyenlőtlenségek felszámolásáért egy olyan világban, amely nyitott, toleráns és szolidáris.

Anthropolis Egyesület

2002 óta működő civil szervezet, amely globális nevelés képzéseket, segédanyagokat, oktatási anyagokat kínál tanároknak, iskoláknak és egyéb érdeklődőknek. Emellett foglalkozik digitális történetmeséléssel, P4C (Philosophy for Chindren / Communities) tréningekkel.

Artemisszió Alapítvány

Munkánk során etnikailag vagy szociálisan hátrányos helyzetű csoportokkal (fiatalok, romák, bevándorlók, menekültek) dolgozunk együtt, illetve mindenkivel, aki velük foglalkozik (szociális munkások, egészségügyi dolgozók, rendőrök, tanárok, civilek, alkotók). Arra törekszünk, hogy a világban zajló folyamatok jobb megértésén túl érzékenyebbé tegyük a fiatalokat a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseire és felvessük a globális társadalmi felelősség gondolatát.

Bocs Alapítvány

Ráirányítjuk a figyelmet a globális problémákra és azok okaira, és a leghatékonyabb megoldást kínáljuk az ökológiai problémák megoldására, illetve a fenntarthatóság elérésére. Képzéseink és más tevékenységeink révén elősegítjük a megelőzést. A fogamzásgátlás emberi jog (ENSZ, 1968), ám a nemzések közel fele a párok akarata ellene történik, aminek súlyos humanitárius és ökológiai következményei vannak. A népesedésnek kiemelt ökológiai szerepe van, ugyanakkor nem csak a népességnövekedéssel foglalkozunk. Képzéseink a nem-anyagi boldogságról is szólnak.

E-Misszió Egyesület

Az E-misszió Egyesület egy fenntartható természeti és épített környezetért dolgozik, melyben a helyi természeti, társadalmi, gazdasági erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom él.

DemNet – Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

A DemNet víziója egy igazságosabb, egyenlőbb és fenntarthatóbb világ, amely az emberi jogok tiszteletben tartására épül. Elkötelezettek vagyunk az egyenlőtlenségek csökkentése, a globális szolidaritás és partnerség erősítése, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a közös felelősségvállalás, az aktív, tudatos állampolgárság, az erős civil szféra, és a transzparencia mellett.

Energiaklub

Kutatásainkkal, képzéseinkkel és a széles körű kommunikációval a célunk, hogy mind az energiát termelők, mind a felhasználók, vagy éppen a politikai döntéshozók másként viszonyuljanak az energiához. Szűkös készleteink ésszerű felhasználása, a sokszínű helyi erőforrásokon alapuló gazdaság, vagy az energiapazarló fogyasztási szokások megváltoztatása, mind-mind része a megoldásoknak, melyet szervezetünk munkájával támogat.

Felelős Gasztrohős Alapítvány

A Felelős Gasztrohős Alapítvány célja a környezettudatos, felelős étkezés elterjesztése és a hazai vendéglátóhelyek környezetvédelmi törekvéseinek segítése.  Hiszünk abban, hogy környezetbarát gasztronómiai megoldásokkal zöldebbé és egészségesebbé tehetjük étrendünket, s ezáltal jót tehetünk magunkkal és környezetünkkel is.

Greenpeace Magyarország

A Greenpeace-t olyan emberek hozták létre, mint Te. Azért, hogy együtt emelhessük fel a hangunkat sérülékeny Földünk védelmében itthon és a nagyvilágban. Változásra van szükség. Cselekednünk kell.

HAND – Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség

A HAND csapata és tagszervezetei 2003 óta azon dolgoznak, hogy ehhez kapcsolódó fejlesztési és humanitárius tevékenység (azaz nemzetközi fejlesztési együttműködés –NEFE) Magyarországon még hatékonyabbá, elismertebbé és láthatóbbá váljon. Célunk, hogy mind a magyar állam és a politikusok, mind pedig a magyar állampolgárok felismerjék döntéseik súlyát és felelősséget vállaljanak a globális, mindenkit érintő problémák megoldásában és megelőzésében.

Humusz Szövetség

Az eredetileg öt magyar környezetvédő szervezet által 1995-ben alapított Humusz Szövetség (régebbi nevén: Hulladék Munkaszövetség) azért dolgozik, hogy olyan hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson, amelyek bárki számára vállalhatók, nem igényelnek őrült beruházást, csak a megfelelő gondolkodást.

Jane Goodall Intézet

Magyarországon 2006-ban, Jane Goodall részvételével, jött létre a Rügyek és Gyökerek Egyesület, mely akkor elsődleges céljaként a hazai környezeti nevelés megerősítését tűzte ki. Számos, gyerekeknek és fiataloknak szóló fesztivál és rendezvény programját gazdagították és gazdagítják a Rügyek és Gyökerek Egyesület projektjei, aktívan segítjük az iskolai és iskolán kívüli környezeti oktatást (Újratáska Program, Békamentés) és minden évben az Egyesület szervezi Dr. Jane Goodall színes programokkal teli magyarországi látogatását. Az Egyesület 2010 óta Jane Goodall Intézet néven folytatja tevékenységét.

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata

A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 1997. óta fűzi egybe azon zöld civil szervezeteket, amelyek kiemelt tevékenységei közé tartozik a környezeti tanácsadás. Hálózatunknak 14 hazai és 2 határon túli tagja és 2 pártoló tagja van, az ország minden részében, Erdélyben és Felvidéken is elérhetők vagyunk. Törekszünk az ingyenes környezeti tanácsadás színvonalának emelésére, témavizsgálatokkal az ország környezeti állapotának javítására, képzésekkel tanácsadóink fejlesztésére, adatbázisokkal, kiadványokkal és közösségi média megjelenéssel a környezetvédelmi szemléletformálás kiterjesztésére.

Levegő Munkacsoport

A Levegő Munkacsoport politikai pártoktól és gazdasági érdekektől mentes független társadalmi szervezet. Azért dolgozunk, hogy minden ember egészséges környezetben, emberhez méltó módon élhessen. Rendkívül fontosnak tartjuk és kiemelten törekszünk az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának kiteljesítésére.

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Az 1993-ban alapítoptt egyesület célja a környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, a közöttük lévő együttműködés bátorítása és szervezése.

Magyar Természetvédők Szövetsége

Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. Nemzetközi szervezetekkel, kiemelten a Föld Barátai hálózattal együttműködve hangsúlyos szerepet játszunk Európa és a világ környezetvédelmi civil összefogásaiban.

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület

1992 óta működő, ENSZ, Európai Unió által elismert civil szervezet. Irodai és jogi szolgáltatások: térítésmentesen végzünk menekült státusszal, magyarországi tanulmányokkal és letelepedéssel kapcsolatos ügyintézést. Rendezvényeket szervezünk, előadásokat tartunk, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sport mennyire fontos a bevándorlók életében is. Fő cél, hogy a rasszizmussal szemben tevékenykedjünk.

Ökotárs Alapítvány

Az Ökotárs Alapítvány az állampolgári önszerveződések támogatásával kíván hozzájárulni egy demokratikus, fenntartható és igazságos társadalom, valamint a nyilvánosság részvételén alapuló intézményrendszer fejlődéséhez.

Profilantrop Egyesület

2006-ban létrejött szervezetünk fő célja az emberi közösségek és kultúrák egészséges együttélésének segítése a társadalomtudomány eszközeivel. Az egyesület fontos programja, hogy tagjainak antropológiai, s az emberről mint a kultúra, a közösség alkotójáról való tudását a társadalom szolgálatába állítsa. Hangsúlyozzuk a személyes és közösségi felelősségvállalás fontosságát, ezzel összhangban végezzük munkánkat.

Tudatos Vásárlók Egyesülete

Azt mondják, a Föld megmentésével már rég el vagyunk késve, de …

Mi, a Tudatos Vásárlók Egyesülete azt mondjuk, létrejöhet az igazságos és szolidáris társadalom, az élhető környezet és a működőképes gazdaság összhangja, ahol a társadalom tagjai kritikusan gondolkodnak és felismerik egyéni felelősségüket a fenntarthatóság megvalósításában.

Védegylet Egyesület

2000 óta tevékenykedünk a fenntarthatóságra nevelés területén az ökológia értékrendjére alapozva. a környezeti, gazdasági és társadalmi igazságtalanlások mértékenek csökkentése, megszüntetése a célunk, melyhez hozzájárulunk többek között oktatási anyagok elkészítésével. Előadások, konferenciaszervezések segítik ezt a tevékenységet.

Zöld Kapcsolat Egyesület

2005-ös alakulásunk óta arra törekszünk, hogy önkénteseink, helyi lakosok, szakemberek és civil szervezetek közötti “ZÖLD KAPCSOLAT” erősítésével segítséget nyújtsunk a fenntarthatóbb életmód kialakításához.

WWF Magyarország

A WWF Magyarország a nemzetközi alapítvány hazai szervezete, amely 1991-ben kezdte meg működését. A közhasznú alapítványként működő civil szervezet a nemzetközi természetvédelmi törekvésekkel összhangban dolgozik, de a hazai igények alapján meghatározott célkitűzéseket követ.

Bridge 47

A globális neveléssel világszerte foglalkozó nemzetközi civil szervezetek szövetsége

Concord

A nemzetközi fejlesztéssel és globális neveléssel foglalkozó civil szervezetek európai ernyő- és lobbiszervezete

Global Education Network Europe (GENE)

Globális nevelésben érdekelt szervezetek (minisztériumok, intézmények, döntéshozók) európai hálózata

North-South Centre

Az Európai Bizottság globális neveléssel és aktív állampolgársággal foglalkozó nemzetközi ernyő- és lobbiszervezete

Oxfam Education

A nemzetközi szegénység elleni segélyszervezet oktatási részlege