Archive

Biológus-ökológus, biológia tanár, élővilágvédelmi szakértő. A Debreceni Egyetemen 2011-ben Ph.D. fokozatot szerzett, majd 2023-ban neveléstudományok területén habilitált. Kiemelt érdeklődési területei: fenntarthatóságra nevelés az oktatási intézményekben, elsősorban a felsőoktatási képzésekben, környezettudatos szemléletformálás és annak pszichológiai, neveléstudományi háttere, evolúcióbiológia, evolúciós pszichológia, etológia, viselkedésökológia, természet- és környezetvédelem....

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a legkisebbektől egészen a felnőtt korosztályig kínál fenntarthatósággal kapcsolatos foglalkozásokat, képzéseket. A rövid, ismeretterjesztő, játékos workshopoktól a hosszabb, akár egy egész intézményt bevonó témanapokon keresztül a szakemberek számára kínált akkreditált képzésig változatos szolgáltatásokat találunk a kínálatban, mindig szem előtt tartva a fenntarthatóságot és a praktikus tudásanyag megszerzését....

Kray Zsuzsanna elkötelezett az oktatás és szemléletformálás iránt, és kiemelt célja az ember és a természet eltávolodott viszonyának helyreállításában való szerepvállalás. A részvételi séták erre kínálnak lehetőséget: érzékszerveken és perspektívaváltáson keresztül tapasztalni, jelenben lenni és új tudást szerezni....

A Jane Goodall Intézet szerteágazó szolgáltatási köre lehetőséget kínál az aktív, kétkezi környezetvédelemre éppúgy, mint az elméleti szinten átadható tudás megszerzésére. A békamentéstől a faültetésen vagy a sétáló színházon keresztül a főiskolai képzésig bezárólag minden korosztály és minden érdeklődő megtalálja a számára megfelelő programot, melyek alapvető célja, hogy a résztvevők harmóniába kerüljenek a minket körülvevő természettel....

A HAND Szövetség tagszervezeteivel, valamint a fenntarthatóságra és globális felelősségvállalásra neveléssel foglalkozó szakmai partnereivel a társadalom szemléletformálására és a kapcsolódó szakpolitika befolyásolására törekszik, az érintett szereplők kapacitásépítése, tagjainak összefogása, érdekképviselete és érdekérvényesítése által. A szakmai műhely, amit létrehozott és koordinál, lehetővé teszi, hogy az aktuális igényekre és szükségletekre reagálni tudjanak, valamint bekapcsolódhassanak a releváns hazai és nemzetközi folyamatokba....

A BOCS szolgáltatásai hatékony és tudományos megoldásokat kínálnak a globális válságra. (Ön)ámító és önsanyargató zöldködések helyett a minőségi életet nemhogy zavaró, de éppen elősegítő paradigmaváltásra képeznek. ...

Az Artemisszió szolgáltatásain keresztül diákok, pedagógusok, vállalatok dolgozói vagy akár egészségügyi szakemberek sajátíthatnak el olyan kompetenciákat, szemléletmódokat vagy akár oktatási technikákat, amik hozzásegítenek a kultúrák közti párbeszédhez, az önismerethez, önkifejezéshez, a szolidaritás megéléséhez. Hangsúlyos a saját élménnyel dolgozás és a művészeti ágak bevonása a folyamatokba....

Az alapítvány az óvodás korcsoporttól egészen a felnőttkorig kínál betekintést az afrikai kontinens mindennapjaiba. Legyen szó egy gyerek életén keresztül bemutatott kihívásokról vagy a segélyezés és fejlesztés átfogó és bonyolult kérdésköréig, a foglalkozások gondolkodásra, új szempontok felismerésére és egyes komplex kérdésekben magabiztos döntésképességre készítenek fel, komoly háttértudás, valamint interaktív, érzékletes elemek segítségével....

Az 1989-ben alapított Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése. Az MTVSZ elveiben radikális szervezet: a környezeti problémák okaira kívánja ráirányítani a figyelmet. A szövetség tagjai és támogatói nem technikai vagy felszínes politikai megoldásokban hisznek, hanem gondolkodásunk, erkölcsünk és velük együtt termelési és fogyasztási rendszerünk gyökeres átalakításában....

A Profilantrop missziója, hogy az emberi közösségeket oktatási, szemléletformálási programok során hozzásegítse az egymással és a természettel való harmonikus együttéléshez. A 2015 óta működő Filantrópia Adománybolt a fenntarthatóság, az újrahasznosítás, az adományozási kultúra fejlesztésének fontos terepe lett. Az alapítvány regeneratív fejlődéssel, fiataloknak, és felnőtteknek szóló oktatási anyagok kidolgozásával is foglalkozik. ...