Archive

A workshop keretében rendhagyó módon kerül terítékre a tudatos médiahasználat: az alapítvány munkatársai nemformális oktatási módszerekkel vizsgálják, hogyan vannak jelen a diákok a digitális térben, feltéképezik médiahasználati szokásaikat, továbbá azt, hogy ez milyen képet mutat róluk, és min szeretnének változtatni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan használhassák az online eszközöket....

A képzés résztvevői olyan kérdésekre kapnak választ, mint hogy hogyan lehet tanárként megbirkózni a kulturálisan sokszínű osztályokkal? Hogyan teremtsünk befogadó, támogató, az együttműködést segítő tanulókörnyezetet? Mit kezdjünk saját előítéleteinkkel? Hogyan neveljünk az elfogadásra és a kölcsönös segítségnyújtásra? Cél, hogy a résztvevők megismerjenek és elsajátítsanak egy olyan interkulturális szemléletmódot, ami a kulturális sokféleség tudatosításán és figyelembevételén alapul....

A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők bevezetést nyernek a globális nevelés szemléletébe, és elsajátítják egyes módszereit, amelyeket tantárgytól függetlenül, könnyen beépíthetnek tanítási gyakorlatukba....